Ưu đãi học phí 35.000.000đ

Bằng cấp chính quy ĐH Hoa Sen

Thời gian học: 18 tháng

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Hoa Sen
 • Chương trình học MBA (Master Of Business Administration) tại Đại học Hoa Sen giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành và tăng cường kiến thức liên ngành
 • Học cao học MBA có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp
 • Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề quản trị doanh nghiệp.
 • Khóa cao học MBA tại Việt Nam ở Đại học Hoa Sen trang bị cho học viên phương pháp tự học và tạo động lực cho học viên học hỏi suốt đời.

THÔNG TIN KHÓA HỌC MBA – THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

01 Hình thức đào tạo MBA Bằng thạc sĩ MBA chính quy
02 Thời gian đào tạo cao học MBA Khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) có thời gian đào tạo 18 tháng. Tùy điều kiện cá nhân của học viên, thời gian theo học đến khi bảo vệ thành công luận văn có thể tối đa 48 tháng.
03 Địa điểm học tập Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen – Số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q1, TP.HCM
04 Đối tượng tuyển sinh thạc sĩ QTKD Đã tốt nghiệp đại học, có sức khỏe, lý lịch rõ ràng & nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.
05 Học phí MBA 135.000.000 Đồng
06 Điều kiện học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Đại học.

Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) hoặc có thể thi tiếng Anh tại trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (mba)

Khối lượng kiến thức toàn khóa học thạc sĩ QTKD: 60 tín chỉ, trong đó:

 • Kiến thức chuyên ngành: 40 tín chỉ
 • Luận văn tốt nghiệp: 20 tín chỉ

STT

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Kiến thức chung (1 môn)
1 Triết học Philosophy
Kiến thức cơ sở (3 môn)
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methods
2 Chiến lược quản trị nguồn nhân lực & Hành vi tổ chức HRM Strategy & Organizational Behavior
3 Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số Leadership and Digital Transformation Strategy
Kiến thức chung ngành (3 môn)
1 Phân tích quyết định & đàm phán Decision and Negotiation Analysis
2 Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ E-Business and sharing economy
3 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Entrepreneurship and Innovation
Kiến thức chuyên ngành bắt buộc (3 môn)
Ngành quản trị kinh doanh
1 Quản trị vận hành Operations Management
2 Pháp luật cho nhà quản trị Law for Administrators
3 Tài chính khởi nghiệp Entrepreneurial Finance
Ngành quản trị công
1 Thực thi chính sách Policy implementation
2 Quản trị khủng hoảng truyền thông Risk Communication Management
3 Quản lý dự án đầu tư Investment Management
Ngành quản trị Marketing
1 Chiến lược thương hiệu Brand Strategy
2 Truyền thông Marketing xã hội và Kỹ thuật số Social media và Digital Marketing
3 Chiến lược Marketing trong thời đại chuyển đổi Marketing Strategy in Transformation Era
Phần tự chọn bắt buộc (Chọn 2 trong 4 môn)
Ngành quản trị kinh doanh
1 Quản trị rủi ro Risk Management
2 Chiến lược Marketing trong thời đại chuyển đổi Marketing Strategy in Transformation Era
3 Ứng dụng Blockchain trong kinh doanh Applying Blockchain on Business
4 Hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp Enterprise Resource Planning (ERP)
Ngành quản trị công 
1 Chính sách công: So sánh kinh nghiệm quốc tế Comparative Public policy
2 Phát triển vùng và địa phương Regional and local development
3 Ứng dụng Blockchain trong kinh doanh Applying Blockchain on Business
4 Quản trị tương tác cùng công dân Co-Production and Citizen engagement
Ngành quản trị Marketing 
1 Ứng dụng Blockchain trong kinh doanh Applying Blockchain on Business
2 Quản trị khủng hoảng truyền thông Risk Communication Management
3 Trải nghiệm hành trình khách hàng Customer Journey Experience
4 Marketing và bán hàng hiện đại Marketing and Modern Selling
Tốt nghiệp
1 Báo cáo chuyên đề Business Report
2 Thực tập Internship
3 Luận văn tốt nghiệp MBA Thesis

Tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường dạy MBA Đại học Hoa Sen, học viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

Kiến thức:

 • Học thạc sĩ MBA, học viên sẽ hiểu được các kiến thức liên ngành có liên quan đến quản trị kindoanh nghiệp và vận dụng các kiến thức chuyên môn để xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp.
 • Phân tích và đánh giá một cách khoa học, sáng tạo các kiến thức chuyên ngành để áp dụng vào thực tiễn quản trị, quản lý, điều hành hoạt động của các đơn vị kinh doanh.
 • Có kiến thức tổng quan về phân tích và giải quyết các vấn đề về hoạch định, tổ chức, triển khai và kiểm tra – giám sát các hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Kỹ năng:

 • Giao tiếp hiệu quả, chọn lọc đối tác và môi trường kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn khi lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
 • Sáng tạo, đổi mới tư duy và tinh thần khởi nghiệp, nhận diện được các cơ hội kinh doanh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào khu vực và toàn cầu.
 • Tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học;
 • Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong quản lý doanh nghiệp trên cơ sở nắm vững kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị chuỗi cung ứng và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Học viên thể hiện đạo đức kinh doanh trong thời đại mới, hướng đến mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng.
 • Có động lực học tập suốt đời, có tinh thần học tập sáng tạo, khám phá, nâng cao khả năng hội nhập trong môi trường kinh doanh đa dạng và nhiều biến động; chấp nhận thử thách trong môi trường thực tế.
 • Rèn luyện khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác cùng tham gia phát triển đơn vị, doanh nghiệp;
 • Học viên chủ động cải tiến các hoạt động chuyên môn qua quá trình quản lý, theo dõi, đánh giá các hoạt động của đơn vị
 • Hoàn thành khóa đào tạo MBA, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10).
 • Nộp luận văn và có xác nhận của người hướng dẫn.
 • Có nhận xét của các phản biện độc lập
 • Chủ tịch hội đồng và người hướng dẫn xác nhận luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định của Quy chế đào tạo thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Điểm luận văn được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu từ 5.5 trở lên.
 • Có điểm thực tập và báo cáo chuyên đề đạt từ 5.5 trở lên.
 • Công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường;
 • Đạt yêu cầu ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 4/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
 • Chuyên gia cao cấp quản lý điều hành một số mảng chuyên môn, công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, hoặc các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Nghiên cứu viên hoặc ở vị trí quản lý trong các viện nghiên cứu.
 • Cán bộ chủ chốt trong các doanh nghiệp, các công ty, tập đoàn kinh doanh trong và ngoài nước.
 • Khởi nghiệp kinh doanh độc lập.
 • Giảng viên trong các trường đại học đào tạo về lĩnh vực kinh doanh và quản lý.
 • Chuyên gia tư vấn về quản trị, kinh doanh trong các doanh nghiệp;

Các chứng nhận và kiểm định
quốc tế

Đội ngũ
Giảng viên

Tham gia chương trình học MBA tại Đại học Hoa Sen, các bạn học viên sẽ được gặp gỡ, trao đổi cùng các tiến sĩ có chuyên môn cao luôn sẵn sàng trợ giúp, quan tâm sâu sát đến sinh viên và đưa ra những lời khuyên hữu ích trong quá trình học tập môn học. Các giảng viên của chúng tôi được công nhận là những nhà lãnh đạo trong chuyên môn của họ và mang đến cho môn học những trải nghiệm thực tế bổ ích.

TS. Trần Thế Phi

Trưởng khoa ngoại ngữ HSU

TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương

Trường phòng quản lý khoa học – Trường Quốc tế ĐHQG TPHCM

TS. TRƯƠNG MINH HUY VŨ

Giám đốc khu công nghệ phần mềm ITP

TS. Nguyễn Phương Liên

Giảng viên HSU

TS. Trần Thị Út

Giảng viên HSU

PGS.TS VÕ THỊ NGỌC THÚY

Hiệu trưởng HSU

TS. Trịnh Công Tâm

Giảng viên ĐHQG TPHCM

TS. Lương Văn Tám

Giảng viên trường Đại học Sư Phạm

TS. LÊ THANH TIỆP

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM

TS. ĐOÀN MINH CHÂU

Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học HSU

ÔNG NGUYỄN QUỐC KỲ

Chủ tịch hội đồng quản trị Viet Travel Holdings

TS. PHAN THANH LONG

Tổng giám đốc khách sạn Rex SaiGon

Học viên tiêu biểu

Đăng ký tư vấn

NHẬN ƯU ĐÃI ĐẾN 35 TRIỆU ĐỒNG

  Tin tức & sự kiện

  Xem tất cả »

  tin tức

  Tuyển sinh Thạc sĩ Đại học Hoa Sen đợt 2/2024 (Thời hạn: 12/7/2024)

  Trường Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2024 với các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE), với hình...

  tin tức

  Trải Nghiệm Khóa Học Ngôn Ngữ Anh – Đại Học Hoa Sen

  Học viên có thể đăng ký học trải nghiệm khóa học thạc sĩ tại học kỳ 3, năm học 2023 – 2024 (Mã học kỳ: 2343), Trường Đại học Hoa...

  tin tức

  Trải Nghiệm Chương Trình MBA Thực Chiến – Đại học Hoa Sen

  Trải Nghiệm Chương Trình MBA Thực Chiến – Đại học Hoa Sen với học kỳ 3, năm học 2023 – 2024 (Mã học kỳ: 2343), Trường Đại học Hoa Sen...

  Xem thêm tin tức và sự kiện →