Ưu đãi học phí 35.000.000đ

Tiêu chuẩn đào tạo Quốc tế

Thời gian học: 24 tháng

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Hoa Sen

Ảnh lễ tốt nghiệp Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh – ĐH Hoa Sen

 • Chương trình thạc sĩ Đại học Hoa Sen đối với khóa học MAE thiết kế trên cơ sở kết hợp kiến thức lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và văn hoá học với những tranh luận đương đại về tiến trình vận động của ngôn ngữ và văn hoá trong thời kỳ khoa học công nghệ và toàn cầu hoá.
 • Mục tiêu của chương trình thạc sĩ MAE (Master of English Language) cung cấp cho người học những góc nhìn khác nhau về mối quan hệ đa chiều giữa ngôn ngữ, văn hoá, chính trị, kinh tế, và công nghệ; từ đó rút ra những ứng dụng cơ bản trong giảng dạy ngôn ngữ, giảng dạy, cũng như các hoạt động giao tiếp.
 • Ngoài ra, khóa học cao học Ngôn Ngữ Anh còn tập trung biện giải các vấn đề ngôn ngữ đương đại, chương trình phù hợp cho những học viên là giảng viên ngôn ngữ, ngoại ngữ mong muốn nắm bắt những yêu cầu mới trong công việc.

THÔNG TIN KHÓA HỌC THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

01 Hình thức đào tạo  Khóa học thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh chính quy
02 Thời gian đào tạo Chương trình đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ anh 24 tháng. Tùy điều kiện cá nhân của học viên, thời gian theo học đến khi bảo vệ thành công luận văn có thể tối đa 48 tháng.
03 Địa điểm trường đào tạo thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen – Số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
04 Đối tượng tuyển sinh thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh Đã tốt nghiệp đại học, có sức khỏe, lý lịch rõ ràng & nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.
05 Học phí thạc sĩ ngôn ngữ Anh 125.000.000 Đồng
06 Điều kiện học thạc sĩ ngôn ngữ Anh Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Đại học.

Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) hoặc có thể thi tiếng Anh tại trường. Với riêng ngành ngôn ngữ anh cần thêm chứng chỉ ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (cụ thể là tiếng: Pháp, Hàn, Nhật, Trung, Đức, Nga).

Giới thiệu về chương trình thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ, trong đó:

 • Kiến thức chuyên ngành: 40 tín chỉ
 • Luận văn tốt nghiệp: 20 tín chỉ
STT Tên môn học Tiếng Việt Tên môn học Tiếng Anh
Phần kiến thức chung 
1 Triết học Philosophy
Phần kiến thức cơ sở bắt buộc
2 Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học Ứng dụng Research Methodology in Applied Linguistics
3 Nhận thức về Ngôn ngữ Language Awareness
4 Ngôn ngữ học máy tính Computational Linguistics
5 Giao tiếp đa văn hóa Intercultural Communication
Phần kiến thức cơ sở tự chọn (chọn 2 trong 6 môn)
6 Tính tương tác của Diễn ngôn Discourses in Interaction
7 Nghĩa của Ngôn ngữ trong thế giới toàn cầu hóa Meanings in the Globalized World
8 Sự đa dạng và thay đổi trong ngôn ngữ Language Variation and Change
9 Ngôn ngữ, Văn hóa, & Xã hội Language, Culture and Society
10 Ngôn ngữ xã hội học Sociolinguistics
11 Cú pháp học đối chiếu Contrastive Syntax
Phần kiến thức chuyên ngành bắt buộc
12 Thụ đắc Ngôn ngữ thứ hai Second Language Acquisition
13 LT&TH trong việc giảng dạy Ngôn ngữ Theory and Practice of Language Teaching
14 Phương pháp đánh giá trong lớp học Classroom-based Evaluation
15 TKĐC Môn học và PT tài liệu học tập Syllabus Design and Materials Development
Phần kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn 3 trong 4 môn)
16 Dạy Kỹ năng Ngữ nhận (Nghe-Đọc) Teaching Receptive Skills
17 Dạy Kỹ năng ngữ phát (Nói-Viết) Teaching Productive Skills
18 Công nghệ Truyền thông và Thông tin trong việc Dạy và Học ngôn ngữ Information and Communication Technology in Language Teaching and Learning
19 Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ Language Center Management
Luận văn tốt nghiệp
1 Thực tập Internship
2 Luận văn  tốt nghiệp Graduation Thesis

Kiến thức:

 • Làm chủ kiến thức nền về ngôn ngữ học và văn hoá học để vận dụng vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực lý luận – phương pháp giảng dạy tiếng Anh;
 • Thực hiện đánh giá kết quả học tập một cách khoa học, phù hợp với mục tiêu đào tạo trên cơ sở kết hợp các phương pháp truyền thống và phi truyền thống;
 • Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
 • Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo (lý luận – phương pháp giảng dạy).

Kỹ năng:

 • Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, chuyên ngành để có thể phân tích những vấn đề thuộc tính hệ thống (system analysis) và đưa ra những quyết định (decision making) nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống thực tiễn có liên quan trong lĩnh vực đào tạo;
 • Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức độ hiểu được một báo cáo hay một bài phát biểu về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành;
 • Chọn lọc và vận dụng các công cụ, phần mềm để ứng dụng trong lĩnh vực giảng dạy;
 • Đánh giá và sử dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu đương đại để liên tục đổi mới trong lĩnh vực được đào tạo;
 • Thực hiện nghiên cứu độc lập ở hướng chuyên ngành được đào tạo.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Đánh giá và lựa chọn các phương pháp giảng dạy và biên dịch phù hợp thích ứng được với môi trường thực tế của cuộc sống;
 • Có khả năng xây dựng, thẩm định chương trình giảng dạy và các đề án dịch thuật theo hướng địa phương hóa (localization);
 • Có khả năng nhận định, đánh giá, quyết định phương hướng phát triển và dẫn dắt chuyên môn trong nhiệm vụ, công việc được giao dựa trên các chuyên ngành được đào tạo.

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng pháp luật Việt Nam và quốc tế;
 • Chấp hành các quy định của cơ quan doanh nghiệp và Nhà trường;
 • Tuân theo các quy định về đạo đức nghề nghiệp như trung thực và chịu trách nhiệm trong công việc.

Khả năng hội nhập và học tập suốt đời

 • Có khả năng thích ứng thành công khi tình huống mới đòi hỏi;
 • Có khả năng hợp tác và phối hợp công việc thông qua các hoạt động nhóm;
 • Biết sắp xếp công việc và lựa chọn cách thức thực hiện phù hợp và hiệu quả liên quan đến chuyên ngành được chọn;
 • Có khả năng đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau trước khi sử dụng cho nhu cầu nghiên cứu hay học tập;
 • Luôn học hỏi, nghiên cứu, cập nhật thông tin liên quan đến kiến thức và kỹ năng chuyên ngành;
 • Tôn trọng sự khác biệt, tính đa dạng của các nền văn hóa;
 • Hoàn thành Chương trình đào tạo và có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10);
 • Có điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt từ 5,5 trở lên;
 • Đã nộp luận văn và được Hội đồng (HĐ) đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch HĐ về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của HĐ, đóng kèm bản sao kết luận của HĐ đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho trường để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại Thư viện và lưu trữ theo quy định;
 • Đã công bố công khai toàn luận văn trên website của Trường;
 • Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ 2 (không phải Tiếng Anh): đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 4/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương
 • Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, và cao đẳng trong nước và quốc tế;
 • Làm chuyên viên dịch thuật và/hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu có liên quan đến giảng dạy và dịch thuật tại các sở nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, và các trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế

Đội ngũ Giảng viêN

Tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh tại Đại học Hoa Sen, các bạn học viên sẽ được gặp gỡ, trao đổi cùng các tiến sĩ có chuyên môn cao luôn sẵn sàng trợ giúp, quan tâm sâu sát đến sinh viên và đưa ra những lời khuyên hữu ích trong quá trình học tập môn học. Các giảng viên của chúng tôi được công nhận là những nhà lãnh đạo trong chuyên môn của họ và mang đến cho môn học những trải nghiệm thực tế bổ ích.

TS. Trần Thế Phi

Trưởng khoa ngoại ngữ HSU

TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương

Trường phòng quản lý khoa học – Trường Quốc tế ĐHQG TPHCM

TS. TRƯƠNG MINH HUY VŨ

Giám đốc khu công nghệ phần mềm ITP

TS. Nguyễn Phương Liên

Giảng viên HSU

TS. Trần Thị Út

Giảng viên HSU

PGS.TS VÕ THỊ NGỌC THÚY

Hiệu trưởng HSU

TS. Trịnh Công Tâm

Giảng viên ĐHQG TPHCM

TS. Lương Văn Tám

Giảng viên trường Đại học Sư Phạm

TS. LÊ THANH TIỆP

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM

TS. ĐOÀN MINH CHÂU

Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học HSU

ÔNG NGUYỄN QUỐC KỲ

Chủ tịch hội đồng quản trị Viet Travel Holdings

TS. PHAN THANH LONG

Tổng giám đốc khách sạn Rex SaiGon

Các chứng nhận và kiểm định
quốc tế

Học viên tiêu biểu

Đăng ký tư vấn

NHẬN ƯU ĐÃI ĐẾN 35 TRIỆU ĐỒNG